Kirschbaum, H. (2014). W wężowisku intertekstualnym. Poetica viperina Adama Mickiewicza. Slavia Occidentalis, (71/2), 35–57. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.02