Chudzińska-Parkosadze, A. (2014). Koncepcja wcielonego zła w powieściach „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa i „Portret Doriana Graya” O. Wilde’a (próba analizy porównawczej). Slavia Occidentalis, (71/2), 103–120. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.06