Kardyni-Pelikánová, K. (2014). Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków). Slavia Occidentalis, (71/2), 121–144. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.07