Budzik, J. (2015). Rzeź Ormian w dyskursie izraelskim. Slavia Occidentalis, (72/2), 105–116. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.8