Piotrowiak-Junkiert, K. (2015). Kronikarz spóźnionej wojny. Woń człowieka Ernő Szépa. Slavia Occidentalis, (72/2), 179–191. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9460