Kiss Szemán, R. (2015). Ján Kollár w Budapeszcie. Slavia Occidentalis, (72/2), 207-211. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9517