Trybuś, K. (2015). O „ariostycznej drodze” Sienkiewicza Marek Wedemann, Epos w guście Ariosta. O ariostyczności „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 248. Slavia Occidentalis, (72/2), 213-216. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9518