Kardyni-Pelikanová, K. (2011). Między słowem oryginału a lekturą tłumacza. Slavia Occidentalis, (68), 87–98. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9537