Roszak, J. (2011). Strzałki Paula Celana (La Contrescarpe). Od geopoetyki do biografizmu. Slavia Occidentalis, (68), 99-110. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9538