Kotyńska, K. (2011). Czarne dziury, białe plamy: w poszukiwaniu historii ukraińskiego eseju literackiego. Slavia Occidentalis, (68), 129-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9544