Gucka, A. (2011). Język serbsko-chorwacki jako immanentny determinant jugoslawizmu. Slavia Occidentalis, (68), 165-174. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9607