Nowakowski, J. (2011). Angelus – prawdziwy portret grupowy w sztucznych dekoracjach. Slavia Occidentalis, (68), 197-208. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9614