Pisarski, M. (2011). Nowe oblicza adaptacji tekstu w mediach cyfrowych. O powieści hipertekstowej popołudnie, pewna historia Michaela Joyce’a. Slavia Occidentalis, (68), 219-225. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9690