Marecki, P. (2011). Intermedialny potencjał Arwa Stanisława Czycza. Slavia Occidentalis, (68), 227-235. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9691