Wojciechowska, K. (2013). Vera Mitrinović, Południe-Północ. Serbsko-polskie paralele językowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 359. Slavia Occidentalis, (70/1), 174-176. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9786