Junkiert, M. (2013). Historyzm wobec starożytności w dziełach J.J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji. Slavia Occidentalis, (70/2), 7–25. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9795