Jocz, L. (2016). Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych. Slavia Occidentalis, (73/1), 61-93. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.4