Waliszewska, J. (2016). Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza. Slavia Occidentalis, (73/1), 157-173. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.10