LEWASZKIEWICZ, T. III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785. Slavia Occidentalis, n. 73/1, p. 212-214, 1 sty. 2016.