SKIBSKI, K. Pan Profesor Stanisław Bąba (5.09.1939 – 2.09.2014). Slavia Occidentalis, n. 73/1, p. 234-237, 1 sty. 2016.