SUCHARSKI, T. Chrześcijanie w łagrze (w wybranych dziełach literatury polskiej i rosyjskiej). Slavia Occidentalis, n. 73/2, p. 147-162, 14 cze. 2018.