BAKUŁA, B. Synteza dziejów powieści serbołużyckiej. Tomasz Derlatka, Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2015, ss. 1130. Slavia Occidentalis, n. 73/2, p. 197-2013, 14 cze. 2018.