MIGDAŁ, J. Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników). Slavia Occidentalis, n. 74/1, p. 103-109, 15 cze. 2018.