DERLATKA, T. Z Przewodnika po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995). Slavia Occidentalis, n. 74/2, p. 161-184, 10 grudz. 2018.