CZYŻEWSKI, F. Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992). Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 21-28, 15 grudz. 2019.