KOSTECKA-SADOWA, A. Wpływy polskie w mowie ludności ukraińskiej województwa lwowskiego na przykładzie słownictwa. Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 73-82, 15 grudz. 2019.