ŻURASZEK-RYŚ, I. POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ. Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 165-176, 11.