PIHAN-KIJASOWA, A.; MOTYL, A. GŁÓWNE PROBLEMY NORMALIZACJI POLSZCZYZNY XVII WIEKU. Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 215-236, 11.