SZAGUN, D. PROFESOR JERZY BRZEZIŃSKI (1934–2017). Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 277-279, 11.