WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, E. HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI. Slavia Occidentalis, n. 75/1, p. 151-163, 11.