WALCZAK, B. JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO. Slavia Occidentalis, n. 76/1, p. 7-9, 11.