MICHALSKA-GÓRECKA, P. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH. Slavia Occidentalis, n. 76/1, p. 93-104, 11.