LISOWSKI, T. Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego. Slavia Occidentalis, n. 72/1, p. 111-120, 2 sty. 2015.