ŁUCZYŃSKI, M. Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji ). Slavia Occidentalis, n. 72/1, p. 121-124, 2 sty. 2015.