OSIEWICZ, M. Oboczność ir || er (≤*ir, yr) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowi). Slavia Occidentalis, n. 72/1, p. 159-176, 2 sty. 2015.