NOWAKOWSKI, J. Angelus – prawdziwy portret grupowy w sztucznych dekoracjach. Slavia Occidentalis, n. 68, p. 197-208, 1 sty. 2011.