JOCZ, L. Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych. Slavia Occidentalis, n. 73/1, p. 61-93, 1 sty. 2016.