Lewaszkiewicz, Tadeusz. 2016. „III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + Ss. 785”. Slavia Occidentalis, nr 73/1 (styczeń):212-14. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.17.