Sucharski, Tadeusz. 2018. „Chrześcijanie W łagrze (w Wybranych dziełach Literatury Polskiej I Rosyjskiej)”. Slavia Occidentalis, nr 73/2 (czerwiec), 147-62. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.36.