Migdał, Jolanta. 2018. „Osobliwe słownictwo Szesnastowiecznych leksykonów (na Wybranych przykładach Nazw rzemieślników)”. Slavia Occidentalis, nr 74/1 (czerwiec):103-9. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.5.