Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka. 2018. „Nazwy Ryb W Polszczyźnie Regionalnej (na Podstawie Danych słownikowych)”. Slavia Occidentalis, nr 74/1 (czerwiec), 111-18. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.6.