Walczak, Bogdan. 2018. „Joanna Gorzelana, Swoistość Stylistyczno-językowa Poezji Religijnej Okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, Ss. 433”. Slavia Occidentalis, nr 74/1 (czerwiec), 174-76. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.11.