Derlatka, Tomasz. 2018. „Z Przewodnika Po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995)”. Slavia Occidentalis, nr 74/2 (grudzień):161-84. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.30.