Czyżewski, Feliks. 2019. „Lublin I Lubelszczyzna W działalności Naukowej I Organizacyjnej Doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992)”. Slavia Occidentalis, nr 75/1 (grudzień):21-28. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.