ŻURASZEK-RYŚ, IWONA. 1. „POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ”. Slavia Occidentalis, nr 75/1 (1), 165-76. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12.