PIHAN-KIJASOWA, ALICJA, i AGNIESZKA MOTYL. 1. „GŁÓWNE PROBLEMY NORMALIZACJI POLSZCZYZNY XVII WIEKU”. Slavia Occidentalis, nr 75/1 (1), 215-36. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.17.