RYDZ, AGNIESZKA. 2020. „POZNAŃ WALDEMARA ŻYSZKIEWICZA”. Slavia Occidentalis, nr 75/2 (lipiec):7-22. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.1.