KOSTECKA-SADOWA, ANNA. 1. „ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM”. Slavia Occidentalis, nr 76/1 (1), 69-82. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.4.