MICHALSKA-GÓRECKA, PAULINA. 1. „KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I «REGIONALIZM» W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH”. Slavia Occidentalis, nr 76/1 (1), 93-104. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6.