ZIÓŁKOWSKA, OLGA. 2020. „SEPTEM VERBA A CHRISTO W STAROPOLSKICH APOKRYFACH NOWOTESTAMENTALNYCH W PERSPEKTYWIE ŹRÓDŁOZNAWCZEJ I LINGWISTYCZNEJ. CZĘŚĆ DRUGA: JĘZYKOWE UKSZTAŁTOWANIE”. Slavia Occidentalis, nr 77/1 (czerwiec), 159-70. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.12.